català castellano english
   Telf. +34 93 626 296 173 / +56 9 8901 53 83 Copyright © Creactivitat

Vosté ens necessita?

Instruccions:
Valori de forma personal la gestió realitzada en la seva empresa de les diferents àrees funcionals. Qualifiqui de forma objectiva i reflexiva sobre les possibles fallades i manques de la seva companyia, assenyalant amb un aspa la valoració corresponent.


Nom  
Empresa 
E-mail  
Telèfon  
 

a) Anàlisi Interna: l'empresa

1 . Coneixem els nostres punts forts i els nostres punts febles?
1 2 3 4 5

2 . Aprofitem les noves tecnologies, i en concret Internet, per a optimitzar els nostres processos i ser més eficients davant els nostres clients?
1 2 3 4 5

3 . Utilitzem la planificació estratègica com eina de gestió?
1 2 3 4 5

4 . Sabem analitzar els resultats i la posició financera de la nostra empresa?
1 2 3 4 5

5 . La nostra estructura organitzativa és l'adequada per a aconseguir els objectius plantejats?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ b) Anàlisi Externa: l'entorn, el mercat i el consumidor

1 . Coneixem la grandària del nostre mercat potencial?
1 2 3 4 5

2 . Disposem d'eines per a fidelizar als nostres clients?
1 2 3 4 5

3 . Sabem les motivacions de compra dels nostres clients, així com el seu grau de satisfacció?
1 2 3 4 5

4 . Reaccionem amb celeritat davant les oportunitats i amenaces del mercat?
1 2 3 4 5

5 . Coneixem als nostres competidors i als productes substitutius?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ c) Adreça/motivació del personal

1 . En la nostra empresa es delega amb eficiència?
1 2 3 4 5

2 . Tenim un personal suficientment responsable i madur com per a poder delegar?
1 2 3 4 5


3 . Tenen els nostres empleats els coneixements i habilitats necessàries per a poder arribar a els objectius?
1 2 3 4 5


4 . Té la nostra empresa la descripció dels llocs de treball i un pla de remuneració i incentius concorde a la responsabilitat de cadascun d'ells?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ d) Política de Producte

1 . Són els nostres productes i serveis capaços de respondre adequadament a les exigències dels clients?
1 2 3 4 5

2 . Disposem de les eines necessàries per a un control eficient dels objectius i vendes?
1 2 3 4 5


3 . Presenten els nostres productes i serveis clares avantatges competitius enfront dels de la nostra competència?
1 2 3 4 5


4 . Coneixem el nivell de vendes a partir del com vam començar a obtenir beneficis?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ e) ) Política de Comunicació

1 . Tenim bé definida la nostra imatge i identitat corporativa?
1 2 3 4 5


2 . Rendibilitzem adequadament les inversions de comunicació?
1 2 3 4 5

3 . La nostra empresa para esment i gestiona les reclamacions dels clients?
1 2 3 4 5

4 . Quin és el grau de satisfacció arribat pel nostre servei postvenda?
1 2 3 4 5

5 . El nostre pla i pressupost de publicitat i de promoció, estan ajustats i bé concebuts?
1 2 3 4 5

6 . Les nostres campanyes estan degudament coordinades entre si i amb l'acció de vendes?
1 2 3 4 5

7 . El disseny, l'envàs i altres elements visuals, mantenen una mateixa línia corporativa?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ f) Adreça i organització de les vendes

1 . Disposem d'eines i ràtios suficients per al control de la nostra xarxa de vendes?
1 2 3 4 5

2 . Tenim un equip comercial bé organitzat, capaç d'arribar a els objectius que se'ls marca?
1 2 3 4 5

3 . Estem contents amb el nostre sistema de reclutament, selecció i remuneració de l'equip comercial?
1 2 3 4 5

4 . El nostre equip comercial disposa d'un eficaç argumentari de vendes?
1 2 3 4 5

5 . La cartera de clients rep l'adequat seguiment per part del nostre equip comercial?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ g) Polítiques de Distribució

1 . Disposem dels suficients coneixements i habilitats per a negociar amb clients i distribuïdors?
1 2 3 4 5

2 . La gestió d'estocs, rotació de producte, terminis de lliurament i altres accions de la nostra política distributiva són concordes amb les necessitats dels nostres clients?
1 2 3 4 5

3 . Els canals de distribució actuals són els més adequats per a arribar a els objectius estratègics de l'empresa?
1 2 3 4 5

4 . La nostra col·laboració en la promoció i polítiques de merchandising amb distribuïdors i clients són les adequades?
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________ h) Política de Preu

1 . Les condicions de pagament que oferim a distribuïdors i clients ens són rendibles
1 2 3 4 5

2 . El preu dels nostres productes aquesta d'acord amb el posicionament escollit per l'empresa?
1 2 3 4 5

3 . La nostra política de descomptes és l'adequada al mercat en el qual estem?
1 2 3 4 5

Comentaris